Ihletek

A film megalkotásának eszmei háttere


Aki a bölcsességre szomjazik, az az Igazság hívője.
Akit elbűvöl a Lét szimfóniája, az a Harmónia tanítványa.
Akit megrészegítenek a térben lüktető színek, az a Fény imádója.
Akinek költészet folyik ereiben, az mindig szerelmes a Szerelembe.


Művészcsoport vagyunk, melynek tagjait ugyanaz az eszmény lelkesíti – hogy az isteni szépség, jóság és igazság abszolút intenzitásában éljünk. Mindennel, amit teszünk, amit alkotunk, igyekszünk behatolni a hétköznapi valóság csalóka felszíne mögé, egyenesen az élet szívébe.

Inspirációnk forrásaként a tantrikus hagyományt választottuk, és annak mély bölcsességét, amely a teljesség perspektívájából tekint az emberre és az egész Teremtésre.

Meggyőződésünk, hogy a tantrikus művészet, lévén, hogy ősi szellemi elveken alapszik, eszményi térkép lehet azon szenvedélyesek és lelkesek számára, akik alkotásaikban szeretnék kifejezni az isteni realitás ragyogó esszenciáit, az archetípusokat és az univerzum kifürkészhetetlen rejtélyeit.

Tudatos alkotói tevékenységünknek köszönhetően esélyünk volt felfedezni, hogy a tantrikus művészet a kinyilatkoztatás művészete, az egyetemes eszmei tartalmak művészete. Ébresztő ereje van, lehetővé teszi az emberi korlátokon túli boldogság magasztos tapasztalatát – amikor eggyé válunk az örök Szépség forrásával.

Az eredendő szépséghez való visszatérés feltételezi azt a tudatos erőfeszítést is, hogy egyre közelebb emelkedjünk lényünk belső egéhez, minden lépésünkkel, minden gesztusunkkal, minden tapasztalatunkkal, minden egyes alkotói aktusunkkal.

Felfedeztük, hogy a tantrikus művészet sokkal többről szól, mint műalkotások létrehozásáról: ez maga az élet művészete – amely megtanít jelen lenni mindennapi életünk minden egyes cselekedetében, rálátni mindarra, ami a felszín mögött rejtőzik, élni az érzékek fölötti régiókba vezető érzéki gyönyört.

Nem sok ilyen típusú művészet létezik manapság. Ez a jövő művészete. Mi mégis azt választottuk, hogy már a jelenben átadjuk magunkat neki.


A szakrális minőség, az anyagi világ valódi szubsztanciája, ezért mindig és mindenütt jelen van, olyan dolgokban is, amelyek látszólag ellent mondanak létezésének. És az ember belső utazásának pontosan az a célja, hogy ezt az igazságot feltárja és teljes mértékben élete részévé tegye.
Az igazi művészet küldetése visszaállítani az embert, aki az egész Univerzumot hordozza saját Isteni lényében, magasztosságának méltó helyére.

A film megalkotásának eszmei háttere


Aki a bölcsességre szomjazik, az az Igazság hívője.
Akit elbűvöl a Lét szimfóniája, az a Harmónia tanítványa.
Akit megrészegítenek a térben lüktető színek, az a Fény imádója.
Akinek költészet folyik ereiben, az mindig szerelmes a Szerelembe.


Művészcsoport vagyunk, melynek tagjait ugyanaz az eszmény lelkesíti – hogy az isteni szépség, jóság és igazság abszolút intenzitásában éljünk. Mindennel, amit teszünk, amit alkotunk, igyekszünk behatolni a hétköznapi valóság csalóka felszíne mögé, egyenesen az élet szívébe.

Inspirációnk forrásaként a tantrikus hagyományt választottuk, és annak mély bölcsességét, amely a teljesség perspektívájából tekint az emberre és az egész Teremtésre.

Meggyőződésünk, hogy a tantrikus művészet, lévén, hogy ősi szellemi elveken alapszik, eszményi térkép lehet azon szenvedélyesek és lelkesek számára, akik alkotásaikban szeretnék kifejezni az isteni realitás ragyogó esszenciáit, az archetípusokat és az univerzum kifürkészhetetlen rejtélyeit.

Tudatos alkotói tevékenységünknek köszönhetően esélyünk volt felfedezni, hogy a tantrikus művészet a kinyilatkoztatás művészete, az egyetemes eszmei tartalmak művészete. Ébresztő ereje van, lehetővé teszi az emberi korlátokon túli boldogság magasztos tapasztalatát – amikor eggyé válunk az örök Szépség forrásával.

Az eredendő szépséghez való visszatérés feltételezi azt a tudatos erőfeszítést is, hogy egyre közelebb emelkedjünk lényünk belső egéhez, minden lépésünkkel, minden gesztusunkkal, minden tapasztalatunkkal, minden egyes alkotói aktusunkkal.

Felfedeztük, hogy a tantrikus művészet sokkal többről szól, mint műalkotások létrehozásáról: ez maga az élet művészete – amely megtanít jelen lenni mindennapi életünk minden egyes cselekedetében, rálátni mindarra, ami a felszín mögött rejtőzik, élni az érzékek fölötti régiókba vezető érzéki gyönyört.

Nem sok ilyen típusú művészet létezik manapság. Ez a jövő művészete. Mi mégis azt választottuk, hogy már a jelenben átadjuk magunkat neki.


A szakrális minőség, az anyagi világ valódi szubsztanciája, ezért mindig és mindenütt jelen van, olyan dolgokban is, amelyek látszólag ellent mondanak létezésének. És az ember belső utazásának pontosan az a célja, hogy ezt az igazságot feltárja és teljes mértékben élete részévé tegye.
Az igazi művészet küldetése visszaállítani az embert, aki az egész Univerzumot hordozza saját Isteni lényében, magasztosságának méltó helyére.